Browar krakowski

Browar krakowski

Browar krakowski powstał w latach kiedy sztuka ważenia piwa przestawała być rzemiosłem a stawała się bardziej przemysłem.


Pierwszym właścicielem wybudowanego w 1840 roku browaru krakowskiego był Szwajcar Rudolf Jenny. Jego wizją było produkowanie piwa na skalę przemysłową tak aby móc zaspokoić potrzeby mieszkańców miasta i okolic. Pod budowę browaru wykupił tereny na przedmieściu Wesoła o łącznej powierzchni 1,67 ha. na których spokojnie zmieściłoby się kilka mniejszych wytwórni. Niestety podeszły wiek nie pozwolił mu na zrealizowanie wszystkich planów. Jego działo kontynuował Juliusz August John. 

 

Rodzina Johnów, do której browar należał przez pięćdziesiąt lat (1853 - 1903) bardzo mocno postawiła na jego rozwój. W ciągu tego całego okresu browar zyskał:
- stajnię na woły i konie,
- wozownię, 
- składy beczek,
- kilka pwinic i dwie składownie przy ulicy Krzyżowej,
- pomieszczenie na kocioł parowy, 
- komin, 
- budynek chłodni
- suszarnię słodu.

Należy też podkreślić, że browar krakowski stał się prekursorem oświetlenia elektrycznego w Krakowie.

Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu właścicieli, browar krakowski stał się najwięszym browarem spośród wszystkich działających w mieście a produkowane tu piwo cieszyło się wielki uznaniem.

 

W 1904 roku baron Jan Götz Okocimski, właściciel browaru w Okocimu kupił browar krakowski. Nowy właściciel nie zaprzestawał jego dalszej rozbudowie. Powstawały kolejne budynki fabryczne, chłodnia, składy beczek. W 1914 roku produkcja piwa sięgała 36 tys, hl. 
Wybuch I wojny światowej przeszkodził w kontynuowaniu prac modernizacyjnych browaru. 

 

W latach 30 XX wieku nastąpił kryzys gospodarczy. Zubożenie społeczeństwa sprawiło, że popyt na piwo zmalał. Produkcja piwa w browarze krakowskim w 1933 roku spadła do 10 tys hl. Sytuacja nie poprawiała się i latem 1936 roku w browarze wybuch strajk okupacyjny. Doprowadziło to do zepsucia piwa, straty klientów i w konsekwencji zamknięcia browaru.

 

Dwa lata później produkcję piwa wznowiono a jego ilość wynosiła 12 tys. hl (1% produkcji krajowej) przy możliwościach produkcyjnych 40 tys hl. 
W tym czasie na terenie browaru działały trzy odrębne zakłady: browar krakowski, fabryka przetworów słodowych oraz fabryka lodu sztucznego.

 

W trakcie oraz po II wojnie światowej browarem zarządzał Juliusz Komornicki, członek rodziny Götzów.

W 1951 roku powstały Krakowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze do których należał browar krakowski.

 

W latach 1955 - 1966 przystąpiono do unowocześniania zakładu. Zlikwidowano stare maszyny parowe a w ich miejsce wstawiono stację transformatorową. Zmieniono system chłodzenia piwa. Chłodzenie lodem zastąpionowo dwoma kompresorami chłodniczymi i nową aparaturą chłodniczą co pozowliło na uzyskiwanie odpowiednich temperatur piwa. Wymianie podlegały też wszystkie urządzenia dotyczące warzenia piwa. Przebudowano piwnice, wykonano kanalizację. Produkcję piwa zwiększono z 2,5 do 4 warek na dobę a pojemność piwnic zwiększono prawie pięciokrotnie.

 

W 1968 r. Krakowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze zostały zlikwidowane i browar stał się częścią Zakładów Piwowarskich w Okocimiu. 
Dalej kontynuowano prace modernizacyjne. Zbudowano pierwszą w kraju warzelnię blokową. Zakupiono nową linię rozlewniczą (18 tys. butelek na godzinę) i uruchomiono nowoczesny oddział fermentacji piwa.

 

Od 1988r. nastąpiła kolejna modernizacja zakładu. Podjęto działania poprawiające jakoś produkowanych piw, zwiększenie produkcji oraz poprawy warunków pracy. Wyminione zostały wszystkie instalacje na nowe, zainstalowano nowe kadzie filtry, urządzenia myjące i rozlewające piwo do butelek. Dzięki temu krakowskie piwa mogły z powodzeniem konkurować z najlepszymi piwami produkowanymi w kraju. Wysoka jakość piwa została potwierdzona na Międzynarodowych Targach Katowickich oraz na II Międzynarodowych Targach w Łodzi.

 

W 1985 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wpisał zespół budynków browaru do rejestru zabytków.

 

 

Bibliografia

A. Siuda, Browar krakowski 1840-1990, ?Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego? 1997/7