Dworek Białoprądnicki

Dworek Białoprądnicki

Historia Dworku

 

Początki Dworku sięgają pierwszej połowy XVI wieku. W latach 1505-1550 Kanclerz Koronny, biskup krakowski Samuel Maciejowski zbudował rezydencję w stylu włoskiej willi. Od początku istnienia, dworek stanowił miejsce spotkań wielu znanych ludzi epoki. Bywali tu Mikołaj Rej, Stanisław Orzechowski czy Jan Kochanowski. Tu też została oparta akcja ?Dworzanina Polskiego? Łukasza Górnickiego.

 

Największy okres rozwoju i rozbudowy, willa przeżywała do czasu Konfederacji Barskiej.

 

W latach 1550 - 1560, działalność biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego przyniosła uzupełnienie wnętrz i utworzenie niewielkiego systemu obronnego. Kolejne elementy architektoniczne przynależące do dworu, wybudowano w latach 1665-1669. 

 

?Potop szwedzki?, Konfederacja Barska czy konfiskata posiadłości przez rząd austriacki sprawiły, że willa była wielokrotnie niszczona i grabiona przez co cały czas traciła na swoim uroku. W połowie XIX wieku cały teren posiadłości oraz przynależący park, został podzielony na kilka części i przydzielony różnym właścicielom.

 

 

Lata współczesne

 

Dopiero lata pięćdziesiąte XX wieku przyniosły odrodzenie dworu. Zaczęto adaptować go jako siedzibę Domu Kultury. Organizowano spotkania poetyckie, koncerty, warsztaty teatralne. 

 

W latach 70 i 80 grali tu wybitni polscy i zagraniczni jazzmani m.in.: Quartet Janusza Muniaka , Jazz Band Ball orchestra, Andrzej Zaucha , Tomasz Stańko i inni. 

Koncertowali też Ewa Bem, Marek Grechuta, Wojciech Młynarski czy Zbigniew Wodecki. 

 

Scena Teatralna Dzieci i Młodzieży (Teatr Lektur Szkolnych i Scena Dziecięca) zaczęła działać od 1983 roku. W swojej historii wystawiono ponad 3 tysiące spektakli. 

 

W ramach cyklu ?Piwnica Literacko-Muzyczna? raz w tygodniu w Piwnicach Dworku spotykają się poeci. 

 

Dworek prowadzi też liczne zajęcia dla dzieci w Klubie Dziecięcym Muminek i osób niepełnosprawnych ?Terapia przez sztukę?.  Jest miejscem rodzinnych spotkań. Świętowane są tu rocznice, imieniny a także organizowane śluby.

 

Osoby chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mogą zapisać się na szereg warsztatów m.in.: film, muzyka, fotografia, taniec, teatr, zajęcia plastyczne.