Dworek Rydlówka

Dworek Rydlówka

Niewielki dworek, w którym odbyło się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykównej, stanowiące inspirację dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu ?Wesele?, położony jest w dawnej wsi Bronowice. Jest to szczególne miejsce o bogatej historii, chętnie odwiedzane przez turystów.


Historia dworku


Wybudowany w 1894 roku przez Włodzimierza Tetmajera, drewniany dom pokryty strzechą, z czterema izbami, werandą i sienią, łączył w sobie cechy dworku oraz chaty.

Lucjan Rydel, przyjaźniący się z przyrodnim bratem Włodzimierza Tetmajera, Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, był zafascynowany urokami życia dworskiego. Często gościł w Bronowicach oraz na dworze Tetmajerów. Skutkiem było zawiązanie się miłości Rydla do najmłodszej córki Mikołajczykówny ? Jadwigi.

Ślub młodej pary odbył się w Kościele Mariackim, 20 listopada 1900 roku. Świadkami byli Stanisław Wyspiański oraz Błażej Czepiec. Wesele odbyło się drugiego dnia, w domu Tetmajera. Wówczas odbyły się czepiny, na które zjechało wielu gości, rodzina, znajomi oraz przyjaciele.

W 1908 roku Lucjan Rydel odkupił od Tetmajera dworek, jednak wprowadził się do niego dopiero cztery lata później. Dom został odnowiony i częściowo rozbudowany o boczne skrzydło, w którym Rydel urządził swoja pracownię ? bibliotekę.

Wybuch pierwszej wojny światowej zmusił małżeństwo Rydla i Mikołajczykówny do opuszczenia domu i wyjazdu do Krakowa. Dwór został zajęty przez austriackich oficerów. Rydlowie powrócili do niego w 1915 roku.


Dworek dzisiaj

Dziś dwór dalej należy do rodziny Rydlów, a jego kustoszką jest Pani Maria Rydlowa, żona wnuka poety. W dolnej części utworzono Muzeum Młodej Polski. Zwiedzającym udostępniono są izby: ?scenę?, ?taneczną?, ?alkierz? oraz świetlicę, gdzie znajdowała się biblioteka.

?Scena? została odwzorowana na podstawie opisów zawartych w dramacie Wyspiańskiego.
Na środku znajduje się okrągły stół nakryty białym obrusem, na którym ustawiony jest świecznik. Pod oknem mieści się fotel, w kącie skrzynia. Na biurku Tetmajera rozrzucone zostały papiery razem z kserografiami listów ślubnych i zabawy weselnej. Nad biurkiem wisi fotografia Matejkowskiego ?Wernyhory? oraz litografia Racławic sporządzona przez Jana Matejkę.
 
Nad drzwiami do izby ?tanecznej? wisi kopia obrazu Wyspiańskiego, ?Matka Boska Ostrobramska?, zaś nad drzwiami do ?alkierza? obraz ?Matki Boskiej Częstochowskiej?.
Na ścianach zawieszone są szable i flinty.

Izba ?taneczna?, w której odbywały się czepiny, jest niewielka. Stoi tu stare biurko Rydla, które dostał od Aleksandry Czechówny. Na ścianach zawieszone są portrety rodzinne: Anny Tetmajerowej, Panny Młodej oraz obraz namalowany przez Wyspiańskiego ukazujący Lucjana Rydla z ?Primaverą?. W szafie zawieszono oryginalny, odświętny strój Jadwigi Rydlowej, hafty Panny Młodej oraz stroje chłopów bronowickich.
 
W ?Alkierzu? znajdują się pamiątki związane z uczestnikami wesela. Wiszą tu fotografie m.in. rodziny Mikołajczyków, Włodzimierza Tetmajera i Lucjana Rydla. W skrzyniach znajdują się pamiątki rodzinne Rydlów, Singerów  oraz utwory Lucjana Rydla.

?Świetlica? to dawna biblioteka i pracownia Lucjana Rydla. Tu znajdują się obrazy malarzy Młodej Polski, związane z Bronowicami, takie jak: ?Wesele? Włodzimierza Tetmajera, ?Krajobraz zimowy? Stanisława Czajkowskiego, ?Chłop bronowicki? Wincentego Wodzinowskiego czy ?Kwitnąca jabłoń? Jana Stanisławskiego.