Fort nr 7 Bronowice

Fort nr 7 Bronowice

Fort nr 7 Bronowice to fort reditowy. Został zbudowany w latach 1863-64 i nie odbiegał od wzoru z lat pięćdziesiątych XIX wieku. Przeznaczony był na 35 dział. Jego budowa jest zbliżona do fortu 12 "Luneta Warszawska". Śródszaniec to dwukondygnacyjna redita, która jest otoczona dziedzińcem oraz wałem. Bronione są kaponierami typu "kocie uszy". Kaponiera wewnętrzna jest zdwojona co miało zapewnić skuteczniejszą samodzizelną obronę podczas okrążenia. Zawarty w niej dziedziniec dawał dodatkową siłę obronną oraz wspierał obronę od strony zapola.

W ok 1890r rozbudowano fort o tradytor (w lewym barku lenety) na dwa działka oraz karabin maszynowy. W okresie międzywojennym oraz po II wojnie służył jako magazyn dla wojska.

Fort znajduje się w okolucach ulicy Rydla.

 

*redita - budowla murowana z działobitniami, stanowiąca ośrodek fortu zwanego reditowym