Getto

Obiekty w kategori Getto

 • Getto krakowskie

  W dzielnicy Podgórze, w czasie II wojny światowej, Niemcy założyli krakowskie getto (1941r.). Rok później otwarto...

 • Główna brama getta

  Główna brama do getta znajdowała się między budynkiem Rynek Podgórski 15 a dawną siedzibą Magistratu Miasta...

 • Apteka "Pod Orłem"

  Apteka "Pod Orłem", mieszcząca się na Placu Bohaterów Getta, ma już ponad sto lat. Była ona...

 • Dom Sierot Żydowskich

  Dom Sierot Żydowskich mieścił się w budynku przy ulicy Krakusa 8, podarowanym Stowarzyszeniu jeszcze przed wybuchem...

 • Magistrat

  W budynku Magistratu, przy Ulicy Rynek Podgórski 1, mieściły się posterunek policji niemieckiej oraz siedziba Rady...

 • Szpital Żydowski

  Szpital Żydowski mieścił się przy ulicy Józefińskiej 14.

 • Siedziba Żydowskiej Samopomocy Społecznej

  Żydowska Samopomoc Społeczna, ulokowana przy ulicy Józefińskiej 18, była organizacją zaopatrującą szpitale i sierocińce w żywność...

 • Urząd pracy Arbeitsamt

  Urząd pracy Arbeitsamt, mieszczący się na ulicy Józefińskiej 10/12, prowadził ewidencję Żydów kierowanych do pracy...

 • Ulica Józefińska

  Ulica Józefińska jest jedną z najstarszych ulic Podgórza. W okresie istnienia żydowskiego getta funkcjonowały tu rozmaite...

 • Żydowska Organizacja Bojowa

  Siedziba ŻOB-u, organizacji przeprowadzającej akcje dywersyjne, znajdowała się w budynku przy Placu Bohaterów Getta i ulicy...

 • Plac Bohaterów Getta

  Rozciągający się na Podgórzu Plac Bohaterów Getta w okresie II wojny światowej stanowił centrum żydowskiego getta,...

 • Kamieniołom Liban

  Kamieniołom Liban, położony u stóp Kopca Kraka, jest miejscem, które zapisało się na kartach historii: w...

 • Obóz Pracy Przymusowej w Płaszowie

  Niemiecki obóz pracy przymusowej, tworzony częściowo w Płaszowie, a w części na terenie dawnych podkrakowskich gmin...

 • Pomnik "Rozdartych Serc"

  Pomnik poświęcony pamięci ofiar Holocaustu, wznoszący się na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie.