Główna brama getta

Główna brama getta

Główna brama do getta znajdowała się między budynkiem Rynek Podgórski 15 a dawną siedzibą Magistratu Miasta Podgórza. Fragmenty murów getta znajdują się przy ulicy Lwowskiej oraz Limanowskiego.