Kościół św. Bartłomieja

Kościół św. Bartłomieja

Niewielki kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja zbudowany w XV wieku, jest jedynym, drewnianym obiektem sakralnym na terenie Polski, w którym zastosowano układ trójnawowy. Konsekracji dokonał biskup krakowski Jan Rzeszowski w 1475 roku.

 

Obecny kształt jest wynikiem licznych odbudowom. Dwie boczne kaplice oraz nawę poprzeczną dostawiono podczas modernizacji rozpoczętej w 1740 roku. Z tego okresu pochodzi również  piętrowa zakrystia. Nowe przedsionki dobudowano w 1839 roku. 

 

Wnętrze kościoła zdobią liczne obrazy oraz polichromie pochodzące z 1776 roku.

Na stropie polichromia św. Bernarda z Clairvaux - Rozkrzewiciela Zakonu Cysterskiego, Czciciela Matki Najświętszej i Ukrzyżowanego.  

 

W Ołtarz Głównym przedstawiono obraz św. Bartłomieja, Patrona Parafii, namalowany w latach 20-tych XX wieku, przez profesora UJ, ks. Józefa Kaczmarczyka. Uzupełniają go malowane iluzjonistycznie postacie  św. Piotra i św. Pawła.

 

W kaplicach bocznych umieszczono po dwa ołtarze. W południowej: barokowy ołtarz Matki Bożej oraz rokokowy Matki Bożej Różańcowej. W północnej: barokowy ołtarz Matki Bożej Bolesnej i rokokowy św. Izydora.

 

Prezbiterium zdobią portrety biskupów związanych z klasztorem i parafią:

 

  • Biskup Iwo Odrowąż ? fundator klasztoru
  • Biskup Jan Prandota ? przekazał parafię św. Bartłomieja klasztorowi w Mogile na podstawie wydanego dokumentu z dnia 14 maja 1266 roku.
  • Kardynał Zbigniew Oleśnicki ? zezwolił zakonnikom mogilskim udzielania sakramentu chrztu i małżeństwa

 

Na uwagę zasługują też obrazy papieży Piusa II oraz Inocentego X, umieszczone na ścianach kościoła.

 

Kościół otacza drewniane ogrodzenie a wejście od ul. Klasztornej prowadzi przez trójbramną dzwonnicę, wzniesioną w 1752 roku.

 

Jest wpisany na listę obiektów Trasy Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej.