Kościół św. Benedykta

Kościół św. Benedykta

Usytuowany na skraju skalnego urwiska wzgórza Lasoty, najmniejszy kościół w Krakowie, kryje w sobie wiele tajemnic.

Data jego budowy nie jest dokładnie znana. Powstanie kościoła łączy się z działalnością benedyktów z Tyńca, którzy w 1000 roku wybudowali świątynię w kształcie rotundy w pobliżu kopca Krakusa.

W XII wieku świątynia została zburzona, a w jej miejsce wybudowano nowy, malutki, jednonawowy kościółek. Świątynia miała wielu właścicieli, m.in. siostry norbertanki, rodzinę Lanckorońskich oraz zakon duchaczy, po których zachował się podwójny krzyż wieńczący dach kościoła. W XVIII wieku kościół uległ zapomnieniu.

Jedynie dzięki staraniom proboszcza podgórskiej parafii kościół znajduje się w dobrym stanie: wyremontowany, został udostępniony dla turystów, którzy mogą też uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w pierwszy wtorek po Wielkanocy, w Dzień Rękawki.