Kopiec Piłsudskiego

Kopiec Piłsudskiego

Kopiec Piłsudskiego, zwany też Kopcem Niepodległości lub Kopcem Wolności, jest najmłodszym i największym z czterech kopców krakowskich.

6 sierpnia 1934 roku, w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa I Kompanii Kadrowej Legionów, rozpoczęły się prace usypywania kopca, który miał być symbolem uczczenia odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Związek Legionów Polskich, który był pomysłodawcą tego projektu, nawiązywał tym samym do tradycji sypania kurhanów sławy na cześć wielkich postaci i ważnych wydarzeń. Powołano wówczas Komitet Budowy Kopca, któremu przewodniczył pułkownik Walery Sławek.
Na budowę kopca wybrano najwyższe wzniesienie pasma Sowińca, w zachodniej części miasta w dzielnicy Zwierzyniec. Po trzech latach, 9 lipca 1937 roku, zakończono budowę kopca. Jego wysokość sięgnęła 35 m, średnica podstawy wynosiła 111,1, a na szczycie 85 m. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiono nazwać kopiec jego imieniem.

W czasie II wojny światowej Niemcy chcieli zburzyć oba kopce (Kościuszki i Piłsudskiego), ponieważ stanowiły one symbole polskości, walki o niepodległość i nieugiętości. Zamierzenia na szczęście nie doszły do skutku.

Po wojnie komunistyczne władze również próbowały usunąć kopiec za wszelką cenę, jednak przy braku odpowiednich środków zdecydowano się go jedynie ?ukryć?. Zbocza kopca, jak i tereny do niego przyległe, zalesiono, co wywołało erozję. Ze szczytu kopca zsunięto głaz, który zniszczył zbocze i spowodował, że do wewnątrz kopca znacznie łatwiej dostawała się woda. Aby usunąć kopiec ze świadomości mieszkańców, wymazywano z przewodników i map wszelkie wzmianki na jego temat, a jego nazwę zmieniano na ?Punkt widokowy z Sowińca?.

23 czerwca 1980 roku powstał Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Zaczęto ratować i odnawiać kopiec, który powoli wracał do dawnej świetności. Złożono w nim ziemię pochodzącą z miejsc, gdzie Polacy toczyli bitwy podczas II wojny światowej. Kopiec uznano za Pomnik Pamięci Narodowej i wpisano go do rejestru zabytków.