Las Mogilski

Las Mogilski

Las Mogilski rozciąga się na terenie Nowej Huty w osiedlu Mogiła, w odległości około 1500 m od Placu Centralnego, u ujścia rzeki Dłubni, zajmując powierzchnię 24 ha. Stanowi on przykład lasu łęgowego, będącego szczątkiem dawnej rozleglejszej puszczy.

W średniowieczu wchodził on w skład rodowej posiadłości biskupa Iwona Odrowąża. W 1222 roku Odrowąż sprowadził do Mogiły cystersów i obdarował ich dobrami ziemskimi, w tym m.in. zachodnim fragmentem Puszczy Niepołomickiej. Z upływem czasu fragment ten przyjął nazwę Lasu Mogilskiego.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, na terenie lasu powycinano stare drzewa stanowiące zagrożenie dla spacerowiczów i wybudowano asfaltowe alejki, próbując przekształcić ten obszar w park miejski, co odbiło się negatywnie na lokalnym ekosystemie.

Najcenniejszą zaletą Lasu Mogilskiego jest jego malowniczy krajobraz, którego najwspanialszym elementem jest przede wszystkim stary, majestatyczny drzewostan, głównie wiązy i dęby. Warto odwiedzić lasek właśnie teraz, gdy jeszcze nie utracił on swojego pierwotnego, dzikiego piękna, by przespacerować się pod baldachimem sędziwych drzew i poczuć się jak w pradawnej puszczy.