Pętla rowerowa „Ku Niepodległości”

Pętla rowerowa „Ku Niepodległości”

Fantastyczna trasa dla osób, które chcą poznać historię Twierdzy Kraków i pobyć trochę z historią.

Traseo

Sprawdź nawigacje rowerowe na Ceneo

Przebieg trasy

Początek trasy: Swoszowice - Fort pancerny 51 1/2

Koniec trasy: Swoszowice - Fort pancerny 51 1/2

Etapy: Swoszowice - Rajsko - Kosocice - Piaski - Prokocim - Bieżanów - Wieliczka - Rajsko - Wróblowice - Swoszowice

 1. Swoszowice (Forcie pancernym 51 1/2) - początek trasy
  1. Trasę zaczynamy przy Forcie pancernym 51 1/2 w Swoszowicach oraz Muzeum Spraw Wojskowych
  2. zjeżdżamy drogą forteczną dol ul. Sawiczewskich i skramy w prawo
  3. dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo i zaraz w prawo w Drogę Rokadową
 2. Rajsko (Fort artyleryjski 51)
  1. Droga Rokadowa biegnie wzdłuż Fortu artyleryjskiego 51 w Rajsku i obiekt można oglądać nie schodząc z roweru
  2. na końcu drogi skręcamy w prawo w ul. Tuchowską i zaraz w lewo w ul. Osterwy.
 3. Kosocice (Fort pancerny 50 1/2)
  1. jadąc ul.Osterwy mijamy po prawej cmentarz parafialny, za którym usytuowany jest Fort pancerny 50 1/2, niestety nie jest udostępniony do zwiedzania
  2. droga wyprowadzi nas na placyk, przez który przejeżdżamy na wprost, a następnie skręcamy w lewo w ul. Hallera
  3. na łuku drogi zobaczymy budynek fortu (niestety też bez możliwości zwiedzania), a zaraz po lewej na wzgórku pozostałości działobitni
 4. Piaski (Schron amunicyjny, centrala telefoniczna i tablica pamiątkowa w Piaskach)
  1. jadąc ul. Hellera, odbijamy w lewo w ul. Harcerzy Krakowskich a następnie skręcamy w prawo w ul. Niebieską, którą przejeżdżamy nad A-4 i docieramy na placyk przed kościołem
  2. po prawej mamy schron amunicyjny, przed nim budynek centrali telefonicznej zaadoptowany na domek mieszkalny, a po lewej na ścianie kościoła tablicę upamiętniającą Piaszczan poległych w I wojnie.
 5. Prokocim (Fort Prokocim)
  1. z placyku przed kościołem wyjeżdżamy w prawo ul. Rżącką, następnie w lewo ul. Obronną, z której skręcamy w prawo ul. Kostaneckiego
  2. na łuku drogi w lasku po lewej znajduje się Fort Prokocim, którego wielkość budzi respekt nawet dziś
 6. Bieżanów (Pomnik Pod Orłem, Pomnik Obrońców Twierdzy Kraków na wzg.Kaim)
  1. zjeżdżamy w dół przejeżdżając skrzyżowanie z ul.Wielicką na wprost i wjeżdżamy w ul.Teligi, dalej na wprost ul.Ćwiklińskiej, z której skręcamy w lewo ul.Mała Góra, a następnie w prawo w ul. Bieżanowską, która doprowadza nas do skrzyżowania, przy którym znajduje się Pomnik Pod Orłem ku czci poległych Bieżanowian
  2. od skrzyżowania kierujemy się ul. ks.Popiełuszki, z której skręcamy w prawo w ul.Lipowskiego.
  3. po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo w ul. Rakuś, z niej pod następnym wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo i w prawo w ul. Zolla, przejeżdżamy pod A-4 i wspinamy się pod górę, przed której szczytem skręcamy w prawo w drogę (bez nazwy), na której końcu zobaczymy obelisk, Pomnik Obrońców Twierdzy Kraków
 7. Wieliczka (Cmentarz wojenny nr.381)
  1. wracamy na ul. Zolla, z niej skręcamy w prawo w ul. Pod Pomnikiem i nią jedziemy do ul. Bogucickiej
  2. z ul.Bogucickiej na wprost w ul.Topolową, z niej skręcamy w lewo w ul.Długą, a następnie w prawo w ul.Wygoda, która doprowadzi nas do ul. Czarnochowskiej
  3. jedziemy nią do skrzyżowania z ul.K rakowską.
  4. przejeżdżamy skrzyżowanie prosto dalej ul. Czarnochowską jedziemy aż do cmentarza komunalnego w Wieliczce, na którym znajdziemy kwaterę żołnierską z 93 grobami
  5. ul.Czarnochowską przejeżdżamy pod wiaduktem w ul.ks.Goliana, nią do skrzyżowania i na skrzyżowaniu w prawo w ul.Powstania Warszawskiego, od której po lewej stronie rozciągają się wielickie planty. Na ich skraju przed siedzibą UMiG jest cokół z Pomnikiem Odrodzenia Polski
 8. Krzyszkowice (Krzyż Niepodległości)
  1. za UMiG skręcamy w lewo w ul.Dembowskiego, przed parkiem w lewo w ul.Matejki i zaraz w prawo w Aleję Solidarności
  2. jedziemy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo w ul. Kościuszki.
  3. na górce na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul.Sadową, z której następnie skręcamy za mostkiem w prawo w ul. Krzyszkowicką i przy skrzyżowaniu z ul.Jaśminową po prawej spostrzeżemy Krzyż Niepodległości.
 9. Rajsko (Szaniec IS-VII-4)
  1. wjeżdżamy w ul.Jaśminową i z niej za kościołem w prawo znów na ul.Sadową, nią do skrzyżowania i dalej na wprost ul.Krzemieniecką i znów na skrzyżowaniu na wprost ul.Kuryłowicza.
  2. po minięciu skrzyżowania z ul.Gdowską po lewej stronie szosy znajduje się wykop szańca
 10. Wróblowice (Cmentarz wojenny nr.383)
  1. z ul.Kuryłowicza skręcamy w lewo w ul. Landaua, następnie w lewo w ul. Niewodniczańskiego, z niej w prawo w ul. Bogdanowskiego i przy kościele znów w prawo w ul.Wróblowicką
  2. na górce przy lasku jedziemy w lewo ul.Bochniaka. Na skraju lasku stoi figurka z 1723r. przeniesiona z Rajska (prawdopodobnie) w związku z potrzebą modernizacji infrastruktury fortu, a poniżej w zaroślach po prawej znajduje się grób nr.383 w którym spoczywa dwóch CK żołnierzy
 11. Swoszowice - koniec trasy
  1. ul.Bochniaka dojeżdżamy do ul.Myślenickiej z której skręcamy w prawo w ul.Sawiczewskich i na wzgórzu w prawo w drogę forteczną

 

Trasę przygotował Janusz Czerwiński