Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta (dawniej Plac Zgody) powstał około połowy XIX wieku jako pomocniczy rynek Podgórza. W okresie II Wojny Światowej stał się centrum żydowskiego getta. Było to miejsce przeprowadzania selekcji Żydów, których wywożono później do obozu zagłady w Bełżcu.

 

W 2005 roku plac odnowiono. Umieszczono pomnik w formie kilkudziesięciu krzeseł. Artyści nawiązali w ten sposób do książki Tadeusza Pankiewicza "Apteka w getcie krakowskim", w której autor wspomina krzesła jakie zostały po mieszkańcach getta.