Ulica Józefińska

Ulica Józefińska

Ulica Józefińska jest jedną z najstarszych ulic Podgórza. W okresie istnienia żydowskiego getta ulokowano tu szereg instytucji życia społecznego:

  • urząd pracy Arbeitsamt (ul. Józefińska 10/12) ? prowadził ewidencję Żydów kierowanych do pracy przymusowej;
  • szpital żydowski (ul. Józefińska 14);
  • siedzibę Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ul. Józefińska 18) ? zadaniem organizacji było zaopatrywanie szpitali i sierocińców w żywność, leki, szczepionki oraz materiały pomocnicze w leczeniu. Po likwidacji getta z usług ŻSS korzystał obóz pracy w Płaszowie. Niemcy zlikwidowali organizację w 1942 roku, tworząc na jej miejsce, do czasu likwidacji obozu, Judischer Unterstutzung-Stelle.