Urząd pracy Arbeitsamt

Urząd pracy Arbeitsamt

Urząd pracy Arbeitsamt, mieszczący się na ulicy Józefińskiej 10/12, prowadził ewidencję Żydów kierowanych do pracy przymusowej.