Żydowska Organizacja Bojowa

Żydowska Organizacja Bojowa

Powstała na mocy porozumienia między organizacją młodzieży szkolnej ?Akiba?, organizacją ?Wolność? oraz grupą młodzieży zrzeszonej w Polskiej Partii Robotniczej. Siedziba ŻOB-u  znajdowała się w budynku przy Placu Bohaterów Getta i ulicy Piwnej.

Głównym zadaniem organizacji było nawoływanie do bojkotu poleceń niemieckich oraz prowadzenia działań dywersyjnych.